สิ่งที่ NFL สามารถเรียนรู้ได้จากรักบี้

รักบี้และอเมริกันฟุตบอลเป็นเหมือนถั่วสองถั่วในฝัก เป็นการยากที่จะแยกแยะระหว่างถั่วทั้งสอง กีฬาทั้งสองมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันหลายประการ นอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม รักบี้ฟุตบอลได้สร้างความสำเร็จไปทั่วยุโรปแล้ว ในขณะที่อเมริกันฟุตบอลยังคงตามหลังอยู่

Scroll to top